om safedesign

SafeDesign ApS ejes af Morten Steen Johansen og er blevet stiftet d. 2. marts 2020.  SafeDesign har kontorer i Næstved Centrum, men levere brandrådgivning til hele landet.

SafeDesign arbejder hovedsageligt som underrådgiver for arkitekter og ingeniører, men også som rådgiver for totalentreprenører og som bygherrerådgiver.

SafeDesign udfører brandrådgivning for små som store projekter og for alle typer byggerier. Gennem stor erfaring til brandrådgivning generelt og hele det nye system som BR18 nu har indført, så får I med SafeDesign som rådgiver leveret en tryghed i at der er styr på de brandmæssige forhold og beskrevet hvad der iht. til den nye ordning skal leveres af de forskellige parter i sagen. SafeDesign kan generelt formidle det komplekse til noget praktisk håndgribeligt. Når SafeDesign er rådgiver på et projekt, så ligges der stor vægt på at finde de bedste brandmæssige løsninger for lige præcis Jeres projekt og som en del af rådgivningen optimeres der på de brandmæssige løsninger.

SafeDesign arbejder ud efter principperne i, at der opnås det bedste projekt for alle parter når der er tale om faste samarbejder hvor parterne kender hinanden og er selvfølgelig åbne for flere gode samarbejder.

SafeDesign er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og arbejder ud fra FRI’s regler for god rådgiverskik.

SafeDesign arbejder medmindre andet er aftalt ud efter følgende forretningsbetingelser.

samarbejder

ING-Group

SafeDesign deler kontorer med ING-Group ApS i Næstved Centrum, der bidrager med faglig sparring og at der på kontoret er daglige drøftelser om byggeri.

Igniz

SafeDesign har indgået et samarbejde med Igniz ApS. Dette samarbejde skal medvirke til at vi som mindre virksomheder står stærkere. Hovedsageligt går samarbejdet ud på at udføre uafhængig og kompetent kontrol af certificeret brandrådgivning, hvilket er et krav i certificeringsordningen. Dette sikrer også SafeDesign’s kunder, at kvaliteten og fagligheden altid er høj, selvom det er en mindre virksomhed.

hvem er morten

Nogle af Mortens store styrker er at kunne se det store overblik i hvordan de forskellige brandtekniske løsninger/brandsikringstiltag kan anskues for at sikre et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. Herunder at bringe at bringe akademisk viden og forståelse ned på at praktisk og bygbart niveau.

Morten Steen Johansen har baggrund som Murer og Bygningskonstruktør MAK og har arbejdet med brandteknisk rådgivning siden 2013. Morten har siden endt uddannelse arbejdet som Brandteknisk rådgiver hos DBI – Dansk brand- og sikringsteknisk Institut indtil 2017 og siden hen hos Tyréns Rådgivende Ingeniører som Brandteknisk rådgiver indtil SafeDesign blev stiftet.

Morten har i sin tid som brandteknisk rådgiver læst en CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse og MIB – Master i Brandsikkerhed, der blev afsluttet med en afhandling om ”Eksperimentel undersøgelse af brandmæssige egenskaber for brandimprægneret CLT”. Morten er personcertificeret brandrådgiver til brandklasse 3/4.

Morten har arbejdet med stor fokus på passiv brandsikring, herunder bygningsdele og materialers brandtekniske egenskaber. Morten har gennem uddannelse, arbejde og netværk opbygget stor specialviden om dansk byggetradition og om det traditionelle byggeris brandtekniske egenskaber.

Morten har i øvrigt varetaget rollen som underviser for byggeriets parter i forskellige sammenhænge, udarbejdet flere vejledninger og erfaringsblade om brandsikring af byggeri, samt ofte været udpeget som skønsmand og som 3. part for byggemyndighed.

Herunder vises udvalgte udgivelser, som Morten har medvirket til udarbejdelsen af:

Bilag 13 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand – Udfærdigelse af brandplaner, med i arbejdsgruppe/teknisk udvalg udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI. Se mere her.

Vejledning til BR18 kapitel 5 – Brand – Kapitel 8: Eftervisning, medforfatter/rådgiver for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Se mere her.

BYG-ERFA Erfaringsblad, forfatter, Branddøre – montage og vedligeholdelse (39) 19 09 01. Se mere her.

Vejledning til BR18 kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold, medforfatter/rådgiver for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Se mere her.

Vejledning til BR18 kapitel 29 – Dokumentation af brandforhold, medforfatter/rådgiver for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Se mere her.

Vejledning til BR18 kapitel 32 – Certificerede statiker og brandrådgivers virke, medforfatter/rådgiver sammen med SBi for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Se mere her.

Vejledning til BR18 kapitel 34 – Certificeret brandrådgivers virke, medforfatter/rådgiver sammen med SBi for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Se mere her.

DBI Vejledning 31, Brandtætninger 4. udgave, I teknisk udvalg, udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI. (afventer udgivelse af DBI).

BYG-ERFA Erfaringsblad, forfatter, Brandsikring af boligskel – ved sammenbyggede enfamiliehuse (22) 181206. Se mere her.

BYG-ERFA Erfaringsblad, forfatter, Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser – ombygning og renovering (23) 18 03 05. Se mere her.

BYG-ERFA Erfaringsblad, forfatter, Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele (39) 17 11 20. Se mere her.

BYG-ERFA Erfaringsblad, forfatter, Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning (13) 16 06 03. Se mere her.

Gode & brandsikre tage, medforfatter, 2014. GI Grundejernes Investeringsfond, F&P. Se mere her.

 

Derudover har Morten også medvirket til at udarbejde vejledninger eller lignende for brancheforeninger, producenter mm.