Kontrol / Fagtilsyn

SafeDesign har stor erfaring med udførelse af fagtilsyn under udførelse af brandsikringstiltag og brandsikring af bærende bygningsdele og kan fx tilbyde at udføre uafhængig kontrol eller tredjeparts kontrol.

Gennem sit arbejde som medforfatter på blandt andet Vejledning til BR18 kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så er Morten godt inde i de nye processer, samt krav til omfang og udførelse af kontrol og dokumentation af kontrol.

Derudover er SafeDesign gerne medhjælpelige til at facilitere kontrollen, om der er gennem workshops på opstart af projekt eller lignende.