ydelser

SafeDesign kan hjælpe Jer med brandteknisk rådgivning inden for alle typer og størrelser af byggeri og tilbyder ud over certificeret brandrådgivning, så udfører SafeDesign også andre ydelser inden for det brandfaglige område.

Certificeret brandrådgivning

SafeDesign kan tilbyde certificeret brandrådgivning for byggeri i alle brandklasser og vil ligeledes kunne være behjælpelige med udarbejdelse af alle dokumenter i den brandtekniske dokumentation for alle typer af byggeri. 

Projektering af brandsikringstiltag

På flere sager kan der være behov for at en brandrådgiver projektere nogle brandsikringstiltag, som fx eksisterende bygningsdele, vurdering af materialer, beregning af brandmodstandsevne, brandsikring af ventilationsanlæg, røgudluftning af bygningen osv. 

Gennemgang af bygninger

Dette kan være for at give et øjebliksbillede af sikkerhedsniveauet på en bygning der er i brug eller for fx for at give bygherre et overblik over hvilke fremtidige anvendelser en eksisterende bygning kan have og evt. hvilke brandsikringstiltage forskellige anvendelser kan have. 

Fagtilsyn/kontrol

SafeDesign har stor erfaring med udførelse af fagtilsyn under udførelse af brandsikringstiltag og kan fx tilbyde at udføre uafhængig kontrol eller tredjeparts kontrol af brandsikringstiltag. 

Syn og Skøn

SafeDesign virker som Skønsmand på flere sager ved hovedsageligt Voldgiftsnævnet, men også sager ved civilretten. Begge kan være sager vedr. udførelse af brandsikringstiltag, materialevalg, vurdering efter brand, varmt arbejde mm.

Bygherrerådgivning

SafeDesign har stort erfaring i forbindelse med bygherre- eller lejerrådgivning der sikre, at de valgte brandtekniske løsninger også tager højde for den fleksibilitet og anvendelse der ønskes, og om det de bedste økonomiske løsninger både for udførelse, men også i drift. Vigtigst sikres det at bygherre iht. brandforhold kan overtage og ibrugtage en lovlig bygning.

Kurser/undervisning

Underviser generelt byggebranchen om brandsikring af byggeri på blandt andet firmakurser, skoler, fagforeninger, brancheforeninger mm. 

Forfatter

Udarbejdelse af fagspecifikke vejledninger mm. og alment teknisk fælleseje for myndigheder/styrelser, brancheorganisationer, institutter mm.