Projektering af brandsikringstiltag 

SafeDesign er gerne behjælpelige med projektering af de enkelte brandsikringstiltag. På projekter vil der ofte være behov for at en brandrådgiver helt eller delvist projektere de enkelte brandsikringstiltag, dog vil dette ligge ude for en certificeret brandrådgivers virke.
Nedenfor gives eksempler på brandsikringstiltag, som SafeDesign kan være behjælpelige med projektering af.

Registrering eksisterende bygningsdele og vurdering af deres brandtekniske egenskaber, som fx branddøre, lette vægge, etageadskillelser, betonkonstruktioner mm.

Beregning af brandmodstandsevne for nye og eksisterende bygningsdele

Vurdering af materialer, herunder fx godkendelser, klassifikationsrapporter, prøvningsrapporter/-data mm.

Projektering af de enkelte bygningsdeles opbygning til passivbrandsikring som fx vinkelsmitte, facadesmitte, brandstop, højlav smitte, brandkam/brandkamserstatning.

Projektering af brandtætninger, herunder udarbejdelse af brandtætningsnotat, korrekt valg af løsninger mm.

Brandsikring af bærende bygningsdele. SafeDesign har bland andet stort erfaringen med bygninger med bærende bygningsdele af træ, herunder både modulbyggeri og massivtræs byggeri, som fx CLT-byggeri.

Røgudluftning af byggeriet. På større byggerier, kan røgudluftning af byggeri godt blive komplekst, her kan SafeDesign medvirke til at få gennemtænkt hele bygningen. Ofte vil løsningen være en blanding af naturlig røgudluftning i åbninger i facaden, mekanisk røgudluftning, brug af røglemme og røgudluftning via. ventilationsanlæg.

Brandsikring af ventilationsanlæg. Der er mange muligheder til at brandsikre et ventilationsanlæg til at overholde DS 428:2019, her kan SafeDesign med behjælpelige med at tænke denne løsning ind i brandprojekteringen.

Samt de fleste andre brandsikringstiltag.