Gennemgang af bygninger

SafeDesign har stor erfaring med gennemgang af eksisterende byggeri. Både i forhold til at give bygherre et øjebliksbillede af sikkerhedsniveauet i bygningen eller for at rådgive om hvilke fremtidige anvendelser en eksisterende bygning kan have.

For gennemgang er eksisterende byggeri der er i brug, så udføres en gennemgang ofte for at redegøre for bygningens bygningsmæssige tilstand og de driftsmæssige forhold for at sikre bygherre eller lejer, at forholdene er acceptable for personsikkerhed eller værdisikring.
Som udgangspunkt vil SafeDesign efter en bygningsgennemgang udarbejde en rapport med en aktionsplan opbygget efter kritikalitet og med forslag til udbedring.

For gennemgang af bygning til fremtidig anvendelse, så vil SafeDesign kunne rådgive bygherre eller kommende lejer om under hvilke forhold bygningen kan anvendes og om hvilke brandsikringstiltag der vil være nødvendige i forhold til en fremtidig anvendelse. SafeDesign vil normalt udarbejde et notat der beskriver dette.