Kurser / undervisning

SafeDesign kommer gerne ud og afholder kurser eller underviser. Morten har stor er erfaring med dette og har varetaget rollen som underviser for byggeriets parter i forskellige sammenhænge. Herunder specifikke firmakurser, ekstern underviser på DTU og Bygningskonstruktøruddannelsen, kurser for Konstruktør Foreningens medlemmer, underviser på flere af DBI’s kurser og oplægsholder på diverse temadage mm.

SafeDesign kommer i denne sammenhæng gerne ud og afholder firmakurser mm. på de specifikke emner I har behov for I Jeres virksomhed. Dette kan være alt fra et oplæg på 1 time til en dag hvor alle er samlet til heldags kurser. I alle tilfælde er det muligt at tage udgangspunkt i Jeres problemstillinger og evt. Jeres igangværende eller tidligere projekter.