Brandteknisk dokumentation 

SafeDesign vil kunne være behjælpelige med udarbejdelse af alle dokumenter i den brandtekniske dokumentation for alle typer af byggeri.

Den brandtekniske dokumentation vil an på sagens størrelse og kompleksitet indeholde op til følgende dokumenter og ydelser:

Starterklæring

Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)

Dokumentation for hvorledes byggeriet opfylder BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold

Brandstrategirapport

Brandplaner

Situationsplan for brandforhold

Pladsfordelingsplaner

Belægningsplaner

Evakueringsplaner

Dokumentation for eftervisning (Brandteknisk dimensionering)

Funktionsbeskrivelse 

Brandteknisk kontrolplan

  • Kontrolplaner til de enkelte dokumenter i Den brandtekniske dokumentation
  • Kontrolplaner til projektering af de enkelte brandsikringstiltag.
  • Kontrolplaner til udførelse af de enkelte brandsikringstiltag.

Brandteknisk kontrolrapport

  • Kontrolrapporter og uafhængig kontrol af Den brandtekniske dokumentation
  • Samle og kontrollere alle kontrolrapporter.

Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan

Sluterklæring

 

Der vil fra projekt til projekt være rigtig stor forskel på omfanget af Den brandtekniske dokumentation. Fra et mindre ombygningsprojekt der ændrer anvendelse til et stort projekt hvor det vil være nødvendigt at eftervise projektet med brandteknisk dimensionering.

Dette vil også medvirke, at en brandstrategirapport eller DKV-plan på nogle projekter fx vil være 10 sider og på andre projekter være 70 sider.

Indeholdt i Den brandtekniske dokumentation, kan på nogle projekter ligge flere ydelser end oplistet oven for, dette kan fx være, men er ikke begrænset til:

Dialog med myndigheder hvis ikke er indsatstaktisk traditionel

Komparative analyser

CFD-simuleringer

Evakueringssimuleringer

Risiko analyser

Forhold der omfatter Tekniske forskrifter